โรงเรียนบ้านห้วยลึก จัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

โรงเรียนบ้านห้วยลึก จัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

20190613_092155 20190613_092538 20190613_092550 20190613_092613 20190613_093252 20190613_095603(0)20190613_094850 20190613_101624 20190613_103120กิจกรรมไหว้ครู62_๑๙๐๖๑๔_0184 C360_2019-06-13-09-26-36-245 20190613_104811 กิจกรรมไหว้ครู62_๑๙๐๖๑๔_0192 กิจกรรมไหว้ครู62_๑๙๐๖๑๔_0196 กิจกรรมไหว้ครู62_๑๙๐๖๑๔_0200 กิจกรรมไหว้ครู62_๑๙๐๖๑๔_0271

About บ้านห้วยลึก