โรงเรียนวัดน้ำผุดจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

P1015588 P1015600 P1015608 P1015621 P1015649 P1015665

About watnamput