โรงเรียนบ้านลิพัง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562_๑๙๐๖๑๔_0001 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562_๑๙๐๖๑๔_0008 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562_๑๙๐๖๑๔_0010 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562_๑๙๐๖๑๔_0015 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562_๑๙๐๖๑๔_0037 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562_๑๙๐๖๑๔_0041 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562_๑๙๐๖๑๔_0044 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562_๑๙๐๖๑๔_0045 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562_๑๙๐๖๑๔_0051 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562_๑๙๐๖๑๔_0052 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562_๑๙๐๖๑๔_0053 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562_๑๙๐๖๑๔_0065 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562_๑๙๐๖๑๔_0067 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562_๑๙๐๖๑๔_0068

About โรงเรียนบ้านลิพัง