โรงเรียนบ้านท่าข้าม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562

ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0010 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0061 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0074 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0077 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0085 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0099 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0105 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0111 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0112 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0117 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0125 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0126 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0127 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0129 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0141 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0142 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0177 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0178 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0179 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0180 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0181 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0182 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0183 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0184 ไหว้ครู2562_๑๙๐๖๑๓_0238

About นางสาววนิดา หนกหลัง