ประชุุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมายข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 92 ราย และนางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  ได้พูดถึงสวัสดิการเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ และสามารถดำเนินการขอรับบำเน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 
IMG_1090_resize IMG_1089_resize IMG_1087_resize IMG_1086_resize IMG_1085_resize IMG_1084_resize IMG_1083_resize IMG_1082_resize IMG_1081_resize IMG_1080_resize IMG_1079_resize IMG_1078_resize IMG_1077_resize IMG_1076_resize IMG_1075_resize IMG_1074_resize IMG_1073_resize IMG_1072_resize IMG_1071_resize IMG_1070_resize IMG_1069_resize IMG_1068_resize IMG_1067_resize IMG_1066_resize IMG_1065_resize IMG_1064_resize IMG_1063_resize IMG_1062_resize IMG_1061_resize IMG_1060_resize IMG_1059_resize IMG_1058_resize IMG_1057_resize IMG_1056_resize IMG_1055_resize IMG_1054_resize IMG_1053_resize IMG_1052_resize IMG_1051_resize IMG_1050_resize

kornkanok

About kornkanok