ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว เพื่อมอบนโยบายทางการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่การสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึี้น และรับทราบปัญหาของโรงเรียนเพื่อนำมาแก้ไขต่อไป  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2562
1961_resize 1962_resize 1964_resize

kornkanok

About kornkanok