ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนสุโสะบ้านนา

นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนสุโสะบ้านนา ได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาและข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และได้เน้นถึงผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ NT การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก 12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 130 คน โดยนายอาคม  บริสุทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบางด้วน กล่าวรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 7  มิถุนายน  2562
S__44564501_resize S__44564502_resize S__44564503_resize S__44564504_resize S__44564505_resize S__44564506_resize S__44564507_resize S__44564508_resize S__44564509_resize S__44564510_resize S__44564512_resize S__44564513_resize S__44564514_resize S__44564515_resize S__44564516_resize S__44564517_resize S__44564518_resize S__44564519_resize S__44564520_resize S__44564521_resize

kornkanok

About kornkanok