ประชุมโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

วันนี้เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมสรุปรายงานการนิเทศก์ ติดตามและประเมินของคณะนิเทศก์จาก สพฐ. และการเตรียมการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ โดยได้กำหนดดำเนินงานโครงการในกิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ 3 กิจกรรม คือ 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ วันที่ 10  มิถุนายน  2562 2)ศึกษาดูงานดงค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ สพป.ชุมพร เขต 1 3)ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและถอดบทเรียนการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรมต้นแบบ วันที่ 21 มิถุนายน 2562  จำนวน  55 คน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี  สพป.ตรัง เขต 1 
IMG_1012_resize IMG_1014_resize IMG_1015_resize IMG_1016_resize IMG_1017_resize IMG_1018_resize IMG_1019_resize IMG_1020_resize IMG_1021_resize IMG_1022_resize IMG_1023_resize IMG_1024_resize IMG_1025_resize IMG_1026_resize IMG_1027_resize IMG_1028_resize IMG_1029_resize IMG_1030_resize IMG_1031_resize IMG_1032_resize IMG_1033_resize IMG_1034_resize IMG_1035_resize IMG_1036_resize IMG_1037_resize IMG_1041_resize IMG_1042_resize IMG_1043_resize IMG_1044_resize IMG_1046_resize IMG_1047_resize IMG_1049_resize

kornkanok

About kornkanok