โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงาน วันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงาน วันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562 โดย

นายลือชัย  เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้  ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562

วันสหกรณ์นักเรียน_๑๙๐๖๐๗_0132 วันสหกรณ์นักเรียน_๑๙๐๖๐๗_0153 วันสหกรณ์นักเรียน_๑๙๐๖๐๗_0159 วันสหกรณ์นักเรียน_๑๙๐๖๐๗_0176วันสหกรณ์นักเรียน_๑๙๐๖๐๗_0089 วันสหกรณ์นักเรียน_๑๙๐๖๐๗_0130

ratana

About ratana