โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0121 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0126 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0230 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0232 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0238 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0240 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0243 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0247 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0249 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0250 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0252 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0253 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0271 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0272 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0273 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0274 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0275 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0276 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0278 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0281 ไหว้ครู060662_๑๙๐๖๐๗_0290

About chonlawaschool