ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักรเียน นักศึกษา และประชาชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 65 “คอซิมบี้เกมส์”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ร่วมกับ อบจ.ตรัง ดำเนินการการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักรเียน นักศึกษา และประชาชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 65 "คอซิมบี้เกมส์" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดตรัง ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน สำหรับการแข่งขันกีฬามีหลายประเภท สำหรับโรงเรียนที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่ 075-570-541 ต่อ 14 หรือ 0874763700 

kornkanok

About kornkanok