การประชุมบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ทุกโรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคล Data Management Center:DMC โรงเรียนถูกต้อง โดยนางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 5  มิถุนายน 2562 
IMG_0969_resize IMG_0970_resize IMG_0971_resize IMG_0973_resize IMG_0974_resize IMG_0975_resize IMG_0976_resize IMG_0977_resize IMG_0978_resize IMG_0979_resize IMG_0980_resize IMG_0981_resize IMG_0982_resize IMG_0983_resize IMG_0984_resize IMG_0985_resize IMG_0986_resize IMG_0987_resize IMG_0988_resize IMG_0989_resize IMG_0990_resize IMG_0991_resize IMG_0992_resize IMG_0994_resize IMG_0995_resize IMG_0996_resize

kornkanok

About kornkanok