รหัส OBEC SMIS GPA

ลำดับ รหัสObec รหัสSmis รหัส GPA ชื่อสถานศึกษา อำเภอ
1 140028 92010032 92100650 ต้นบากราษฎร์บำรุง เมืองตรัง
2 140183 92010130 92102049 ทุ่งไทรทอง ปะเหลียน
3 140155 92010102 92102050 ทุ่งรวงทอง ปะเหลียน
4 140048 92010011 92100661 ไทยรัฐวิทยา 39 เมืองตรัง
5 140286 92010149 92103479 ไทรงาม นาโยง
6 140047 92010052 92100703 บ้านกลางนา เมืองตรัง
7 140289 92010143 92103480 บ้านเกาะปุด นาโยง
8 140176 92010125 92102256 บ้านเขาติง ปะเหลียน
9 140243 92010071 92101628 บ้านเขาไม้แก้ว ย่านตาขาว
10 140034 92010042 92100727 บ้านเขาหลัก เมืองตรัง
11 140044 92010049 92100739 บ้านคลองขุด เมืองตรัง
12 140001 92010025 92100740 บ้านคลองเต็ง เมืองตรัง
13 140240 92010057 92101630 บ้านคลองทรายขาว ย่านตาขาว
14 140253 92010063 92101641 บ้านคลองปะเหลียน ย่านตาขาว
15 140298 92010151 92103492 บ้านคลองลำปริง นาโยง
16 140244 92010066 92101653 บ้านควนเคี่ยม ย่านตาขาว
17 140017 92010001 92100752 บ้านควนปริง เมืองตรัง
18 140256 92010089 92101665 บ้านควนโพธิ์ ย่านตาขาว
19 140193 92010119 92102062 บ้านควนไม้ดำ ปะเหลียน
20 140246 92010068 92101689 บ้านควนยวน ย่านตาขาว
21 140245 92010067 92101690 บ้านควนยาง ย่านตาขาว
22 140287 92010150 92103509 บ้านควนสวรรค์ นาโยง
23 140052 92010015 92100764 บ้านควนสระแก้ว เมืองตรัง
24 140258 92010065 92101707 บ้านควนอินทนินงาม ย่านตาขาว
25 140015 92010029 92100776 บ้านโคกชะแง้ เมืองตรัง
26 140222 92010086 92101719 บ้านโคกทราย ย่านตาขาว
27 140005 92010024 92100788 บ้านโคกมะม่วง เมืองตรัง
28 140329 92010157 92103844 บ้านโคกรัก หาดสำราญ
29 140299 92010139 92103510 บ้านช่อง นาโยง
30 140035 92010043 92100790 บ้านด่าน เมืองตรัง
31 140327 92010155 92103856 บ้านตะเสะ หาดสำราญ
32 140227 92010078 92101720 บ้านทอนพลา ย่านตาขาว
33 140157 92010099 92102086 บ้านทอนหาน ปะเหลียน
34 140153 92010100 92102098 บ้านท่าข้าม ปะเหลียน
35 140182 92010129 92102104 บ้านท่าคลอง ปะเหลียน
36 140184 92010131 92102116 บ้านท่าเทศ ปะเหลียน
37 140254 92010064 92101732 บ้านท่าบันได ย่านตาขาว
38 140326 92010158 92103868 บ้านทุ่งกอ หาดสำราญ
39 140252 92010094 92101744 บ้านทุ่งเกาะญวน ย่านตาขาว
40 140242 92010070 92101768 บ้านทุ่งค่าย ย่านตาขาว
41 140033 92010041 92100806 บ้านทุ่งนา(เมือง) เมืองตรัง
42 140241 92010058 92101770 บ้านทุ่งนา(ย่านตาขาว) ย่านตาขาว
43 140175 92010127 92102130 บ้านทุ่งปาหนัน ปะเหลียน
44 140171 92010107 92102141 บ้านทุ่งมะขามป้อม ปะเหลียน
45 140168 92010104 92102153 บ้านทุ่งยาว ปะเหลียน
46 140233 92010079 92101781 บ้านทุ่งศาลา ย่านตาขาว
47 140297 92010153 92103522 บ้านทุ่งส้มป่อย นาโยง
48 140228 92010082 92101793 บ้านทุ่งหนองแห้ง ย่านตาขาว
49 140225 92010076 92101811 บ้านไทรงาม ย่านตาขาว
50 140259 92010061 92101823 บ้านนาโตง ย่านตาขาว
51 140328 92010156 92103870 บ้านนาทะเล หาดสำราญ
52 140191 92010135 92102165 บ้านนาทุ่ง ปะเหลียน
53 140260 92010062 92101835 บ้านนานิน ย่านตาขาว
54 140018 92010002 92100818 บ้านนาป้อ เมืองตรัง
55 140257 92010088 92101847 บ้านนายายหม่อม ย่านตาขาว
56 140232 92010081 92101859 บ้านในควน ย่านตาขาว
57 140324 92010160 92103881 บ้านบกหัก หาดสำราญ
58 140164 92010110 92102189 บ้านบางด้วน ปะเหลียน
59 140004 92010023 92100820 บ้านบางยาง เมืองตรัง
60 140325 92010159 92103893 บ้านบ้าหวี หาดสำราญ
61 140185 92010123 92102190 บ้านปะเหลียน ปะเหลียน
62 140237 92010093 92101860 บ้านปากคลอง ย่านตาขาว
63 140322 92010163 92103900 บ้านปากปรน หาดสำราญ
64 140046 92010051 92100831 บ้านปากไพ เมืองตรัง
65 140037 92010039 92100843 บ้านปากห้วย เมืองตรัง
66 140167 92010109 92102207 บ้านป่าแก่ ปะเหลียน
67 140234 92010053 92101872 บ้านโพรงจระเข้ ย่านตาขาว
68 140166 92010108 92102219 บ้านยวนโปะ ปะเหลียน
69 140249 92010087 92101884 บ้านย่านตาขาว ย่านตาขาว
70 140223 92010072 92101914 บ้านยูงงาม ย่านตาขาว
71 140032 92010040 92100867 บ้านไร่พรุ เมืองตรัง
72 140294 92010138 92103534 บ้านไร่หลวง นาโยง
73 140186 92010124 92102220 บ้านลำแคลง ปะเหลียน
74 140187 92010121 92102232 บ้านลำปลอกเหนือ ปะเหลียน
75 140226 92010077 92101926 บ้านลำพิกุล ย่านตาขาว
76 140174 92010126 92102244 บ้านลิพัง ปะเหลียน
77 140180 92010118 92102270 บ้านวังศิลา ปะเหลียน
78 140156 92010098 92102281 บ้านสามแยก ปะเหลียน
79 140181 92010128 92102293 บ้านสุโสะ ปะเหลียน
80 140189 92010133 92102300 บ้านหนองเจ็ดบาท ปะเหลียน
81 140262 92010059 92101938 บ้านหนองชวด ย่านตาขาว
82 140239 92010074 92101940 บ้านหนองชุมแสง ย่านตาขาว
83 140173 92010114 92102311 บ้านหนองโต๊ะ ปะเหลียน
84 140285 92010147 92103558 บ้านหนองไทร นาโยง
85 140296 92010152 92103560 บ้านหนองยวน นาโยง
86 140163 92010113 92102323 บ้านหนองยายแม็ม ปะเหลียน
87 140027 92010031 92100879 บ้านหนองเรี้ย เมืองตรัง
88 140169 92010105 92102335 บ้านหนองหว้า ปะเหลียน
89 140154 92010101 92102347 บ้านหยงสตาร์ ปะเหลียน
90 140231 92010080 92101951 บ้านห้วยด้วน ย่านตาขาว
91 140030 92010047 92100880 บ้านห้วยไทร เมืองตรัง
92 140177 92010115 92102359 บ้านห้วยม่วง ปะเหลียน
93 140036 92010038 92100892 บ้านห้วยเร็จ เมืองตรัง
94 140301 92010141 92103571 บ้านห้วยลึก นาโยง
95 140179 92010117 92102360 บ้านหัวควน ปะเหลียน
96 140188 92010122 92102372 บ้านหาดเลา ปะเหลียน
97 140178 92010116 92102384 บ้านหินคอกควาย ปะเหลียน
98 140159 92010096 92102396 บ้านแหลม ปะเหลียน
99 140190 92010134 92102402 บ้านแหลมสอม ปะเหลียน
100 140024 92010034 92100909 เพาะปัญญา เมืองตรัง
101 140011 92010006 92100910 มิตรภาพที่ 31 เมืองตรัง
102 140013 92010045 92100922 วัดเกาะมะม่วง เมืองตรัง
103 140029 92010033 92100934 วัดขุนสิทธิ์ เมืองตรัง
104 140224 92010075 92101975 วัดควนนิมิตศิลา ย่านตาขาว
105 140165 92010111 92102414 วัดควนวิไล ปะเหลียน
106 140022 92010007 92100946 วัดควนวิเศษ เมืองตรัง
107 140290 92010144 92103583 วัดควนสีนวล นาโยง
108 140020 92010036 92100960 วัดโคกพิกุล เมืองตรัง
109 140283 92010148 92103595 วัดจอมไตร นาโยง
110 140016 92010044 92100983 วัดแจ้ง เมืองตรัง
111 140235 92010091 92101987 วัดชลวาปีวิหาร ย่านตาขาว
112 140300 92010140 92103601 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ นาโยง
113 140045 92010050 92100995 วัดเชี่ยวชาญกิจ เมืองตรัง
114 140161 92010103 92102426 วัดท่าพญา ปะเหลียน
115 140014 92010028 92101008 วัดทุ่งหินผุด เมืองตรัง
116 140042 92010009 92101010 วัดไทรงาม เมืองตรัง
117 140292 92010136 92103613 วัดไทรทอง นาโยง
118 140288 92010142 92103625 วัดธรรมาราม นาโยง
119 140293 92010137 92103649 วัดนางประหลาด นาโยง
120 140006 92010017 92101021 วัดนานอน เมืองตรัง
121 140031 92010037 92101069 วัดน้ำผุด เมืองตรัง
122 140009 92010004 92101070 วัดนิคมประทีป เมืองตรัง
123 140323 92010164 92103911 วัดปากปรน หาดสำราญ
124 140026 92010048 92101094 วัดโพธาราม เมืองตรัง
125 140229 92010083 92102001 วัดโพรงจระเข้ ย่านตาขาว
126 140043 92010010 92101100 วัดไพรสนฑ์ เมืองตรัง
127 140295 92010154 92103650 วัดมงคลสถาน นาโยง
128 140040 92010016 92101136 วัดศรีสุวรรณาราม เมืองตรัง
129 140002 92010026 92101148 วัดสันติวัน เมืองตรัง
130 140010 92010005 92101150 วัดสาริการาม เมืองตรัง
131 140238 92010073 92102013 วัดหนองเป็ด ย่านตาขาว
132 140321 92010162 92103923 วัดหนองสมาน หาดสำราญ
133 140221 92010054 92102025 วัดโหละคล้า ย่านตาขาว
134 140248 92010056 92102037 วัดอัมพวัน ย่านตาขาว
135 140172 92010132 92102438 หนองผักฉีด ปะเหลียน
136 140158 92010095 92102440 หาดทรายทอง ปะเหลียน
137 140320 92010161 92103935 หาดสำราญ หาดสำราญ
138 140021 92010008 92101161 อนุบาลตรัง เมืองตรัง

 

 ดาวน์โหลดรหัสโรงเรียนได้ที่นี่

About the Author

admin