ชื่ออีเมล์ของทุกโรงเรียน @trang1.go.th

ชื่ออีเมล์ของทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1

- โรงเรียนสามารถเข้าใช้ ผ่านหน้าล็อกอินของ Gmai ได้ หรือที่นี่ http://www.gmail.com
– โรงเรียนสามารถนำเมล์นี้ไปใช้งานสำหรับโรงเรียน และระบบ EGP ได้ และทดแทนอีเมล์ตัวเดิม
- รหัสผ่าน สอบถามได้จากผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตร DLIT  (ซึ่งตัวผู้เข้าอบรมเองจะมีอีเมล์เฉพาะตนอีก 1 user)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 075-225769

หรือ 085-3668938 สุนทร หรือ 086-4167412 ศิริวรรณ  หรือ email : siriwan.y@trang1.go.th

ลำดับ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ชื่อเมล์ @trang1.go.th
1 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ กลุ่มวชิรมิตร phorpanya@trang1.go.th
2 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ กลุ่มทับเที่ยง thairathwittaya39@trang1.go.th
3 ไทรงาม กลุ่มนาโยง saignam@trang1.go.th
4 ต้นบากราษฎร์บำรุง กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม tonbakrasbamrung@trang1.go.th
5 ทุ่งไทรทอง กลุ่มสุโสะ-บ้านนา tungtritong@trang1.go.th
6 ทุ่งรวงทอง กลุ่มทุ่งยาว thungroungtong@trang1.go.th
7 บ้านเกาะปุด กลุ่มวชิรมิตร bankohput@trang1.go.th
8 บ้านเขาไม้แก้ว กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ bankhaomaikaew@trang1.go.th
9 บ้านเขาติง กลุ่มทุ่งยาว bankhowthing@trang1.go.th
10 บ้านเขาหลัก กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม bankowlak@trang1.go.th
11 บ้านแหลม กลุ่มทุ่งยาว banleam@trang1.go.th
12 บ้านแหลมสอม กลุ่มปะเหลียน banlaemsom@trang1.go.th
13 บ้านโคกชะแง้ กลุ่มวชิรมิตร bankokchangea@trang1.go.th
14 บ้านโคกทราย กลุ่มไพรสวรรค์ bankoktrai@trang1.go.th
15 บ้านโคกมะม่วง กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม bankokmamuong@trang1.go.th
16 บ้านโคกรัก กลุ่มหาดสำราญ bankokrak@trang1.go.th
17 บ้านโพรงจระเข้ กลุ่มไพรสวรรค์ banprongjarakae@trang1.go.th
18 บ้านในควน กลุ่มไพรสวรรค์ bunnaikoun@trang1.go.th
19 บ้านไทรงาม กลุ่มสายชลสัมพันธ์ bansaingam@trang1.go.th
20 บ้านไร่พรุ กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม banraipru@trang1.go.th
21 บ้านไร่หลวง กลุ่มนาโยงสัมพันธ์ banrailloung@trang1.go.th
22 บ้านกลางนา กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม banklangna@trang1.go.th
23 บ้านคลองเต็ง กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม banklongteng@trang1.go.th
24 บ้านคลองขุด กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม bankloungkut@trang1.go.th
25 บ้านคลองทรายขาว กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ bankloungtraikow@trang1.go.th
26 บ้านคลองปะเหลียน กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ banklongpalian@trang1.go.th
27 บ้านคลองลำปริง กลุ่มนาโยง banklonglumpring@trang1.go.th
28 บ้านควนเคี่ยม กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ bankounkeim@trang1.go.th
29 บ้านควนโพธิ์ กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ bankuanpo@trang1.go.th
30 บ้านควนไม้ดำ กลุ่มปะเหลียน bankuanmaidum@trang1.go.th
31 บ้านควนปริง กลุ่มทับเที่ยง bankuanpring@trang1.go.th
32 บ้านควนยวน กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ bankhuanyuan@trang1.go.th
33 บ้านควนยาง กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ bankounyang@trang1.go.th
34 บ้านควนสระแก้ว กลุ่มทับเที่ยง kounsrakeaw@trang1.go.th
35 บ้านควนสวรรค์ กลุ่มนาโยง bankonsawan@trang1.go.th
36 บ้านควนอินทนินงาม กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ bankhuanintaninngam@trang1.go.th
37 บ้านช่อง กลุ่มนาโยงสัมพันธ์ banchong@trang1.go.th
38 บ้านด่าน กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม bandan@trang1.go.th
39 บ้านตะเสะ กลุ่มหาดสำราญ bantase@trang1.go.th
40 บ้านทอนพลา กลุ่มสายชลสัมพันธ์ bantonpla@trang1.go.th
41 บ้านทอนหาน กลุ่มทุ่งยาว banthonhan@trang1.go.th
42 บ้านท่าเทศ กลุ่มสุโสะ-บ้านนา bantatat@trang1.go.th
43 บ้านท่าข้าม กลุ่มทุ่งยาว bantakam@trang1.go.th
44 บ้านท่าคลอง กลุ่มสุโสะ-บ้านนา bantaklong@trang1.go.th
45 บ้านท่าบันได กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ bantabandai@trang1.go.th
46 บ้านทุ่งเกาะญวน กลุ่มสายชลสัมพันธ์ bantungkoayoun@trang1.go.th
47 บ้านทุ่งกอ กลุ่มหาดสำราญ bantungkor@trang1.go.th
48 บ้านทุ่งค่าย กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ bantungkai@trang1.go.th
49 บ้านทุ่งนา ย่านตาขาว กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ bantungna.y@trang1.go.th
50 บ้านทุ่งนา เมือง กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม bantungna.m@trang1.go.th
51 บ้านทุ่งปาหนัน กลุ่มทุ่งยาว bantungpanan@trang1.go.th
52 บ้านทุ่งมะขามป้อม กลุ่มทุ่งยาว bantungmakampom@trang1.go.th
53 บ้านทุ่งยาว กลุ่มทุ่งยาว banthungyao@trang1.go.th
54 บ้านทุ่งศาลา กลุ่มไพรสวรรค์ banthungsala@trang1.go.th
55 บ้านทุ่งส้มป่อย กลุ่มนาโยง bantungsompoy@trang1.go.th
56 บ้านทุ่งหนองแห้ง กลุ่มไพรสวรรค์ banthungnonghang@trang1.go.th
57 บ้านนาโตง กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ bangnatong@trang1.go.th
58 บ้านนาทะเล กลุ่มหาดสำราญ bannatalea@trang1.go.th
59 บ้านนาทุ่ง กลุ่มปะเหลียน bannathung@trang1.go.th
60 บ้านนานิน กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ bannanin@trang1.go.th
61 บ้านนาป้อ กลุ่มทับเที่ยง bannapoo@trang1.go.th
62 บ้านนายายหม่อม กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ bannayaimom@trang1.go.th
63 บ้านบกหัก กลุ่มหาดสำราญ banbokhuk@trang1.go.th
64 บ้านบางด้วน กลุ่มสุโสะ-บ้านนา banbangduan@trang1.go.th
65 บ้านบางยาง กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม bunbangyang@trang1.go.th
66 บ้านบ้าหวี กลุ่มหาดสำราญ banbawee@trang1.go.th
67 บ้านปะเหลียน กลุ่มปะเหลียน banpalian@trang1.go.th
68 บ้านป่าแก่ กลุ่มปะเหลียน banpakea@trang1.go.th
69 บ้านปากไพ กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม banpakpai@trang1.go.th
70 บ้านปากคลอง กลุ่มสายชลสัมพันธ์ banbakklong@trang1.go.th
71 บ้านปากปรน กลุ่มหาดสำราญ banpagpron@trang1.go.th
72 บ้านปากห้วย กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม banpakhuai@trang1.go.th
73 บ้านยวนโปะ กลุ่มปะเหลียน banyuanpo@trang1.go.th
74 บ้านย่านตาขาว กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ banyantakaw@trang1.go.th
75 บ้านยูงงาม กลุ่มไพรสวรรค์ banyougngam@trang1.go.th
76 บ้านลำแคลง กลุ่มปะเหลียน banlamkleng@trang1.go.th
77 บ้านลำปลอกเหนือ กลุ่มไพรสวรรค์ banlamploknure@trang1.go.th
78 บ้านลำพิกุล กลุ่มสายชลสัมพันธ์ banlumpikul@trang1.go.th
79 บ้านลิพัง กลุ่มทุ่งยาว banliphang@trang1.go.th
80 บ้านวังศิลา กลุ่มสุโสะ-บ้านนา banwangsila@trang1.go.th
81 บ้านสามแยก กลุ่มทุ่งยาว bansamyak@trang1.go.th
82 บ้านสุโสะ กลุ่มสุโสะ-บ้านนา bansuso@trang1.go.th
83 บ้านหนองเจ็ดบาท กลุ่มปะเหลียน bannongjetbath@trang1.go.th
84 บ้านหนองเรี้ย กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม bannongreai@trang1.go.th
85 บ้านหนองโต๊ะ กลุ่มสุโสะ-บ้านนา bannongto@trang1.go.th
86 บ้านหนองไทร กลุ่มนาโยง bannongtrail@trang1.go.th
87 บ้านหนองชวด กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ bannongchuod@trang1.go.th
88 บ้านหนองชุมแสง กลุ่มสายชลสัมพันธ์ bannongchumsang@trang1.go.th
89 บ้านหนองยวน กลุ่มนาโยง bannongyuan@trang1.go.th
90 บ้านหนองยายแม็ม กลุ่มสุโสะ-บ้านนา bannongyaimam@trang1.go.th
91 บ้านหนองหว้า กลุ่มทุ่งยาว bannongwa@trang1.go.th
92 บ้านหยงสตาร์ กลุ่มทุ่งยาว banyongstar@trang1.go.th
93 บ้านห้วยเร็จ กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม banhuairet@trang1.go.th
94 บ้านห้วยไทร กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม banhuaisai@trang1.go.th
95 บ้านห้วยด้วน กลุ่มไพรสวรรค์ banhuayduan@trang1.go.th
96 บ้านห้วยม่วง กลุ่มสุโสะ-บ้านนา banhuaimuang@trang1.go.th
97 บ้านห้วยลึก กลุ่มนาโยงสัมพันธ์ banhuailuk@trang1.go.th
98 บ้านหัวควน กลุ่มสุโสะ-บ้านนา banhoukhoun@trang1.go.th
99 บ้านหาดเลา กลุ่มปะเหลียน banhadlao@trang1.go.th
100 บ้านหินคอกควาย กลุ่มสุโสะ-บ้านนา banhinkokkwai@trang1.go.th
101 มิตรภาพที่ 31 กลุ่มวชิรมิตร mittrapap31@trang1.go.th
102 วัดเกาะมะม่วง กลุ่มวชิรมิตร watkhomamoung@trang1.go.th
103 วัดเชี่ยวชาญกิจ กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม watchiewchankit@trang1.go.th
104 วัดแจ้ง กลุ่มทับเที่ยง watjang@trang1.go.th
105 วัดโคกพิกุล กลุ่มวชิรมิตร watkokpikul@trang1.go.th
106 วัดโพธาราม กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม watpotaram@trang1.go.th
107 วัดโพรงจระเข้ กลุ่มไพรสวรรค์ watprongjarakae@trang1.go.th
108 วัดโหละคล้า กลุ่มไพรสวรรค์ watlohkhla@trang1.go.th
109 วัดไทรงาม กลุ่มทับเที่ยง wattringam@trang1.go.th
110 วัดไทรทอง กลุ่มนาโยงสัมพันธ์ watsaithong@trang1.go.th
111 วัดไพรสนฑ์ กลุ่มทับเที่ยง watprison@trang1.go.th
112 วัดขุนสิทธิ์ กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม watkhunsit@trang1.go.th
113 วัดควนนิมิตศิลา กลุ่มสายชลสัมพันธ์ watkuannimitsila@trang1.go.th
114 วัดควนวิเศษ กลุ่มทับเที่ยง watkuanwisade@trang1.go.th
115 วัดควนวิไล กลุ่มปะเหลียน watkuanwilai@trang1.go.th
116 วัดควนสีนวล กลุ่มนาโยงสัมพันธ์ watkhuansinuan@trang1.go.th
117 วัดจอมไตร กลุ่มนาโยง watjomtri@trang1.go.th
118 วัดชลวาปีวิหาร กลุ่มสายชลสัมพันธ์ watchonwapeewiharn@trang1.go.th
119 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ กลุ่มนาโยงสัมพันธ์ watchongpeamrat@trang1.go.th
120 วัดท่าพญา กลุ่มปะเหลียน wattapaya@trang1.go.th
121 วัดทุ่งหินผุด กลุ่มวชิรมิตร wattunghinput@trang1.go.th
122 วัดธรรมาราม กลุ่มนาโยงสัมพันธ์ watthammaram@trang1.go.th
123 วัดนางประหลาด กลุ่มวชิรมิตร watnangpralad@trang1.go.th
124 วัดนานอน กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม watnanon@trang1.go.th
125 วัดน้ำผุด กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม watnumphut@trang1.go.th
126 วัดนิคมประทีป กลุ่มวชิรมิตร watnikomprateep@trang1.go.th
127 วัดปากปรน กลุ่มหาดสำราญ watpakpron@trang1.go.th
128 วัดมงคลสถาน กลุ่มนาโยง watmongkonsatan@trang1.go.th
129 วัดศรีสุวรรณาราม กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม watsrisuwannaram@trang1.go.th
130 วัดสันติวัน กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม watsantiwan@trang1.go.th
131 วัดสาริการาม กลุ่มวชิรมิตร watsarigaram@trang1.go.th
132 วัดหนองเป็ด กลุ่มสายชลสัมพันธ์ watnongpet@trang1.go.th
133 วัดหนองสมาน กลุ่มหาดสำราญ wadnongsaman@trang1.go.th
134 วัดอัมพวัน กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ watampawan@trang1.go.th
135 หนองผักฉีด กลุ่มสุโสะ-บ้านนา nongpukcheed@trang1.go.th
136 หาดทรายทอง กลุ่มทุ่งยาว hadsaithong@trang1.go.th
137 หาดสำราญ กลุ่มหาดสำราญ hadsamran@trang1.go.th
138 อนุบาลตรัง กลุ่มทับเที่ยง anubantrang@trang1.go.th

About the Author

admin